• Cảm nhận tự do Quế Chi 2015

    Cảm nhận tự do Quế Chi 2015

    Hai từ “tự do” vẫn luôn là mơ ước của tôi. Lúc trước tôi mơ mình tự do về tài chính, sau đó tôi mơ tự do trong tâm hồn, và giờ đây tôi ngạc nhiên vì mình có thể có được tự do trong chính công việc của mình đang làm, tự do trong…