• Ý nghĩa logo ProSelf

    Ý nghĩa logo ProSelf

    Ý tưởng là “Chữ ProSelf kiểu chữ viết tay + chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh” với mong muốn mỗi khi một ai đó nhìn thấy Logo ProSelf là nhớ ngay là “ProSelf đào tạo Ý thức trách nhiệm sẽ giúp phát triển tính người (theo chương trình phù hợp với từng học viên) một…