• Trách nhiệm và tự do

    Trách nhiệm và tự do

    Nếu bạn cảm thấy cha mẹ xem mình như con nít, sếp kiểm soát mình quá chặt, hệ thống quản lý công ty quá cồng kềnh thì hãy xem lại tinh thần trách nhiệm của mình.