DỊCH VỤ

 

1. Hỗ trợ phỏng vấn, đánh giá và đào tạo YTTN cho ứng viên trước tuyển dụng

Một ứng viên sẽ được đánh giá 3 khía cạnh kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó, YTTN là yếu tố cốt lõi của Thái độ. proSelf sẽ hỗ trợ DN đánh giá YTTN của ứng viên theo các tiêu chuẩn đã được thống nhất với doanh nghiệp.

Trường hợp không có ứng viên đạt chuẩn, proSelf sẽ hỗ trợ đào tạo nâng cao YTTN của ứng viên để đạt đến tiêu chuần của DN. Quá trình đào tạo sẽ diễn ra khi tuyển dụng (trước khi DN nhận ứng viên vào làm việc).

 

2. Đào tạo YTTN cho nhân viên (inhouse training)

proSelf sẽ tiến hành đánh giá tình trạng YTTN của nhân viên hiện tại và đưa ra chương trình đào tạo nâng cao YTTN với các mốc nâng chuẩn phù hợp với thực tế DN.

 

3. Đồng hành tuyển chọn đội ngũ nhân viên có YTTN

proSelf sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên mới, sàng lọc và đào tạo nhân viên hiện tại để tuyển chọn ra được một đội ngũ nhân viên có YTTN theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

 

* Dịch vụ 2 và 3 chỉ cung cấp cho DN có CEO là học viên trung thành của WapoGroup ( Đối tác chiến lược về bản quyền chương trình đào tạo của proSelf  •  www.wapogroup.com)

 

Điều kiện sử dụng dịch vụ

• Giá trị trung tâm mà proSales gìn giữ chính là giá trị “Thật”. Một trong những nội dung của giá trị “thật” là phải mang lại lợi ích thật sự cho khách hàng. Do vậy proSelf chỉ cung cấp dịch vụ cho những khách hàng nào proSelf đã thấy rõ là dịch vụ mà mình cung cấp thực sự sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng đó. Trong trường hợp proSelf chưa thấy rõ là dịch vụ mà mình cung cấp thực sự sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng thì proSelf bắt buộc phải từ chối cung cấp dịch vụ để tránh cho khách hàng khỏi phải mất thời gian, tiền bạc vô ích.

• Dịch vụ mà proSelf cung cấp thực sự sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng khi Khách hàng đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

Điều kiện thứ nhất: có đủ năng lực lãnh đạo doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của WapoGroup

Điều kiện thứ hai: có đủ hiểu biết về dịch vụ của proSelf mà khách hàng muốn được cung cấp

Tiên phong đào tạo ý thức trách nhiệm trong công việc

© Copyright 2017. Bản quyền thuộc về ProSelf.